Małe i średnie firmy mogą sięgnąć po środki nie tylko z kredytów, ale też z leasingu czy dotacji unijnych.

Sektor przedsiębiorstw tworzy 74 proc. PKB w Polsce, a największy w tym udział mają mikro, małe i średnie firmy (MŚP) – od kilku lat generują około 50 proc. polskiego PKB – wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oznacza to, że wkład MŚP w ubiegłoroczne PKB sięgnął około 930 mld zł.

Pułapka małej skali

W Polsce działa 1,84 mln przedsiębiorstw niefinansowych, z czego zdecydowaną większość (99,8 proc.) stanowią firmy mikro, małe i średnie – jest ich odpowiednio 1,76 mln, 59,2 tys. oraz 15,5 tys. Duże przedsiębiorstwa to grupa „tylko” 3,4 tys. podmiotów.

Problem jednak w tym, że sporo mikrofirm nie rozwija się lub rozwija w niskim tempie. Z badań jednego z banków wynika, że średni roczny wzrost obrotów mikrofirm wynosi tylko 1,8 proc., podczas gdy w małych jest to 5,6 proc., a w średnich przedsiębiorstwach 9,9 proc. (w całym segmencie MŚP średnia wynosi 6,9 proc.).

Z tzw. pułapki małej skali (trudności ze zwiększeniem obrotów z bardzo niskiego poziomu) nie jest łatwo wyjść: małe firmy, wyrastające z firm mikro, rozwijają się dwukrotnie wolniej niż firmy małe, które od razu powstały jako małe. Rosną wtedy w tempie 2,5 proc. rocznie wobec średnio 5 proc. dla grupy małych firm. Na rynku radzą sobie więc lepiej te podmioty, które od razu były tworzone z myślą o większej skali biznesu i nie przechodziły etapu mikro.

Zdaniem ekspertów BZ WBK przyczyną takiej sytuacji w Polsce jest to, że często mikropodmioty są zakładane wyłącznie w celu optymalizacji podatkowej i opierają się na pracy samych właścicieli, którzy nie mają kompetencji oraz długoterminowych celów zwiększania skali działalności.

Być może potrzeba więc odważniejszego działania, za czym powinien pójść wzrost inwestycji. Z tymi na razie nie jest najlepiej – przedsiębiorstwa mikro i małe odpowiadają tylko za 25–30 proc. nakładów inwestycyjnych sektora przedsiębiorstw. Nie oznacza to, że nie inwestują (do przeprowadzenia inwestycji przyznaje się 86 proc. mikro, małych i średnich firm), ale że inwestują za mało (polskie mikroprzedsiębiorstwa w ostatnich latach inwestowały przeciętnie 3,5–4 tys. euro rocznie).

Z niedawnego raportu „Inwestycje w MŚP. Pod lupą”, przygotowanego na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, wynika, że aż 36 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP nie planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy żadnych inwestycji. Z czego to wynika? Wśród barier dla inwestowania na pozycji niechlubnego lidera uplasowały się regulacje prawne i podatkowe. Na nie wskazało aż 71 proc. przedsiębiorców. Niewiele mniej istotną barierą (dla dwóch trzecich ankietowanych) jest sytuacja gospodarcza kraju.

Bariera czy ułatwienie?

Jeśli chodzi o dostęp do finansowania zewnętrznego, to 38 proc. zarządzających przedsiębiorstwami uważa, że to nadal bariera inwestycyjna, natomiast 24 proc., że to czynnik umożliwiający inwestowanie. Z kolei elementem, który zdaniem respondentów najbardziej zachęca do podejmowania decyzji o inwestycji, są kwalifikacje pracowników. Wskazało na nie 68 proc. przedstawicieli MŚP.

Z badania EFL wynika, że udział przedsiębiorstw inwestujących rośnie wraz z ich wielkością, co potwierdza tezę o pułapce małej skali.

Jeśli firma zdecyduje się już na inwestycje, możliwości pozyskania kapitału ma sporo – od rynku kapitałowego, przez dotacje unijne, po kredyt i leasing. Kredyty bankowe dla MŚP przez rok urosły tylko o 5 proc., tymczasem wartość leasingu (korzystają z niego głównie MŚP) o ponad 16 proc.

O sposobach pozyskania kapitału przez małe i średnie firmy porozmawiają eksperci podczas panelu dyskusyjnego „Oferta usług finansowych i biznesowych dla MŚP – leasing, doradztwo, fundusze unijne”. Będą nimi Tomasz Burczyński, zastępca dyrektora departamentu programów europejskich BGK, Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor, Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu, i Radosław Woźniak, wiceprezes EFL. ©?

Źródło: http://www.rp.pl/ForumMSP/305229956-Jak-pozyskac-dobre-finansowanie.html#ap-2

Rzeczpospolita